Minter - 0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c (HODL - 1.94e+00 %)

too.farm:0xcef9a8701247fec71099d7ce3ad906dfda2309cc

Next Tx Blocks

Mint Supply: 1.10e-02!!!Total Supply: 1.10e-02!!!Circulating Supply: 1.10e-02!!!Liquidity: 1.66e+00(%)!!! Honeypot: False
Ownership - Transferred-0x289d6Dea105fA11179274aD698F6e76f65B59CB3

From To #Token(B) %Token Time Hash
Genesis - 0x0000000000000000000000000000000000000000 Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.10e-02 1.00e+02 2022-01-23 12:04:34 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) 1.40e-04 1.27e+00 2022-01-23 13:33:25 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Burn-0x000000000000000000000000000000000000dead-1.17e+00(%) 1.00e-04 9.09e-01 2022-01-24 10:10:58 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) 1.00e-04 9.09e-01 2022-01-24 10:28:46 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.80e-10 1.64e-06 2022-01-24 10:47:51 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.06e-09 9.67e-06 2022-01-24 10:49:20 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.06e-09 9.62e-06 2022-01-24 11:01:23 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 8.51e-09 7.74e-05 2022-01-24 11:01:32 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.58e-09 1.43e-05 2022-01-24 11:03:50 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) 1.00e-02 9.09e+01 2022-01-24 11:07:32 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.08e-08 4.62e-04 2022-01-24 12:15:23 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.71e-09 5.19e-05 2022-01-24 12:15:35 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 6.78e-09 6.16e-05 2022-01-24 12:15:44 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 6.79e-09 6.17e-05 2022-01-24 12:15:53 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 3.92e-09 3.57e-05 2022-01-24 12:20:50 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 4.87e-08 4.43e-04 2022-01-24 13:28:14 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.60e-09 5.09e-05 2022-01-24 13:28:26 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.60e-09 5.09e-05 2022-01-24 13:28:35 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.61e-09 5.10e-05 2022-01-24 13:28:47 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.48e-09 1.35e-05 2022-01-24 13:30:17 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Burn-0x000000000000000000000000000000000000dead-1.17e+00(%) 2.35e-05 2.13e-01 2022-01-24 13:32:23 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.66e-08 1.51e-04 2022-01-24 13:53:15 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.92e-09 1.74e-05 2022-01-24 13:53:24 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.92e-09 1.74e-05 2022-01-24 13:53:33 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.92e-09 1.74e-05 2022-01-24 13:53:42 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.30e-09 1.18e-05 2022-01-24 13:55:03 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) 4.00e-04 3.64e+00 2022-01-24 14:07:23 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 7.09e-08 6.45e-04 2022-01-24 15:32:56 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 7.66e-09 6.97e-05 2022-01-24 15:33:02 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 7.66e-09 6.96e-05 2022-01-24 15:33:08 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 7.66e-09 6.96e-05 2022-01-24 15:33:17 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.23e-09 1.12e-05 2022-01-24 15:34:38 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 2.85e-07 2.59e-03 2022-01-24 22:10:09 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 3.05e-08 2.77e-04 2022-01-24 22:10:18 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 3.05e-08 2.77e-04 2022-01-24 22:10:30 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 3.05e-08 2.77e-04 2022-01-24 22:10:36 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.08e-09 9.79e-06 2022-01-24 22:11:39 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.98e-07 1.80e-03 2022-01-29 02:46:55 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.15e-07 1.04e-03 2022-01-29 02:47:07 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.31e-07 1.19e-03 2022-01-29 02:47:19 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.09e-11 9.90e-08 2022-01-29 05:04:38 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 1.09e-07 9.91e-04 2022-01-29 06:02:29 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.90e-07 8.09e-03 2022-01-29 06:05:41 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:09:17 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:10:23 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:13:17 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:14:08 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:20:02 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:20:35 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:21:35 TxHash
Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.00e-09 9.09e-06 2022-01-29 06:21:35 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:22:17 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:23:08 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:36:23 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:37:11 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:39:17 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:39:47 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:40:29 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:41:02 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:55:44 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:56:47 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 06:57:23 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:00:35 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:01:14 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:01:50 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:02:35 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:03:47 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:08:14 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:08:47 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:36:19 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 8.00e-07 7.27e-03 2022-01-29 07:42:31 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 3.98e-07 3.62e-03 2022-01-29 07:43:16 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.02e-06 9.27e-03 2022-01-29 11:05:35 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.26e-07 4.78e-03 2022-01-29 11:06:41 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 2.37e-07 2.16e-03 2022-01-29 11:07:02 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 4.48e-07 4.08e-03 2022-01-29 11:08:20 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 4.68e-07 4.26e-03 2022-01-29 11:09:38 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 3.47e-07 3.15e-03 2022-01-29 11:11:20 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.84e-07 1.67e-03 2022-01-29 11:12:29 TxHash
PancakePair-0xad7d9b1c0db9392ae4485ca263a63438b51ffd7b-1.66e+00(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 1.45e-06 1.32e-02 2022-01-29 11:13:05 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Burn-0x000000000000000000000000000000000000dead-1.17e+00(%) 4.70e-06 4.27e-02 2022-01-29 11:16:11 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 4.86e-09 4.42e-05 2022-01-29 11:20:14 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.84e-09 5.31e-05 2022-01-29 11:20:32 TxHash
MasterChef-0x289d6dea105fa11179274ad698f6e76f65b59cb3-9.49e+01(%) Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c 5.14e-09 4.67e-05 2022-01-29 11:21:02 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 7.99e-07 7.26e-03 2022-01-29 11:58:29 TxHash
Minter-0x9c9d0abfb604f18cf9ea849b6c965f446ca0c31c Disperse-0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150-0.00e+00(%) 2.29e-07 2.08e-03 2022-01-29 11:59:02 TxHash

BSC SCAN API Honeypot.is PancakeSwap Moralis.io
Investor DeckPrivacy © Copyright 2021 avilpool.xyz - All Rights Reserved.